Aleida şi Jan Assmann: Vergangenheitshorizonte

Pentru doritori, prelegerea inaugurală, intitulată Zur Konstruktion von Vergangenheitshorizonten (durata 1:01:05)

Partea I: Aleida Assmann, Von Zukunftshorizonten zu Vergangenheitshorizonten

Partea a II-a: Jan Assmann, Zur Konstruktion von Vergangenheitshorizonten in der Alten Welt.

Dense, articulate şi total captivante prelegerile…