Din nou despre traduceri

Disclaimer: Nu voi reproduce aici lucrarea prezentată la conferința dedicată studiilor românești de la Lisabona, 16-17 mai 2016: Traducerile care ne călăuzesc: limba română la intersecția multilingvismului – Translations we live by: Romanian at the Crossroads of Multilingualism, organizată de Institutul Limbii Române și Universitatea din Lisabona. Adresez mulțumiri sincere și entuziaste încă o dată lectorului de limba română de la Lisabona, Roxana Ciolăneanu! Și, desigur, Institutului Limbii Române din București, cel mai onest angajator cu care am avut vreodată contract în România.

Pe scurt, în sala 5.2 a Faculdade de Letras, am vorbit despre conexiunile și relațiile dintre noua paradigmă a comparatismului contemporan – care vede literatura comparată mai degrabă ca pe un proces, într-o dinamică relațională, în care traducerile joacă un rol (re)definitoriu (Pascale Casanova, David Damrosch) și teoria polisistemului a lui Itamar Even-Zohar (plus Gideon Toury) – în care traducerile constituie un sistem în cadrul unui polisistem, cu numeroase valențe și variante ale interdepenenței. Cred că procesul menționat nu poate analizat fără a face referire la conceptul de sistem, relație, asumîndu-mi riscurile de a revigora și reinterpreta dezvoltările dezavuatului de-acum structuralism. Nu cumva post-postructuralismul e o revenire la ideea de structură?

Din cauza limitărilor unei conferințe, l-am lăsat cumva în umbră pe John S. Holmes și a sa abordare descriptivă a studiului traducerilor („descriptive translation studies”). Prefer calchierea din limba engleză a translation studies în locul „traductologiei” (sau a „translatologiei”) , mai ales pentru simetria pe care o stabilește cu „studiile culturale”. Așadar, în 1972, apoi în 1988, John Holmes a desenat o „hartă” a studiului traducerilor, asumată și rafinată apoi de Gideon Toury.

Screen Shot 2016-05-23 at 18.17.44

De fapt, am fost curios cum va afișa WordPress imaginea unei diagrame făcute în Pages (aplicația Mac OS corespondentă Word-ului de la Microsoft). Păi ce, credeați că devoalez rolul atribuit de mine traducerilor în comparatismul literar actual?

Advertisements